โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ป้องกันไข้หวัดใหญ่
" ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ป้องกันไข้หวัดใหญ่ "
รายละเอียดบทความ :

 ในช่วงนี้สภาพอากาศเริ่มกลับมาหนาวเย็นอีกครั้ง ประชาชนจึงอาจเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่  กรมควบคุมโรค จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กในโรงเรียน เนื่องจากโรคนี้ติดต่อกันได้ง่าย จากการไอหรือจามรดกัน และโรงเรียนเป็นสถานที่ที่คนอยู่รวมกันจำนวนมาก สำหรับอาการของโรคจะคล้ายไข้หวัด แต่จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อมากและปวดศีรษะ อ่อนเพลีย แต่สามารถหายเองได้ใน 5-7 วัน ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ปอดบวม หายใจลำบาก และอาจเสียชีวิตได้ ดังนั้นหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมงหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรพบแพทย์ทันที  นอกจากนี้ ผู้ปกครองและอาจารย์ในโรงเรียนควรดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด โดยหมั่นสังเกตอาการของเด็ก หากมีอาการป่วยคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ ควรให้หยุดเรียนและรีบพบแพทย์ทันที เพื่อรับการวินิจฉัย ต่อไป

สำหรับวิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ขอให้ยึดหลัก  ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด  ได้แก่ ปิด คือปิดปากและปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้หน้ากากอนามัย ผ้า หรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง  ล้าง คือล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น ลูกบิด ราวบันได  เลี่ยง คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย  หยุด คือเมื่อป่วย ควรหยุดเรียน หยุดงาน แม้จะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพัก  รักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ  โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีอาการข้างต้นให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่สถานพยาบาล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

                                              นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค 

บทความอัพเดทวันที่ : 2022-08-31
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com