โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
4 ร. สกัดโรค มือ เท้า ปาก
" 4 ร. สกัดโรค มือ เท้า ปาก "
รายละเอียดบทความ :
4 ร. สกัดโรค มือ เท้า ปาก
ร. รักษา  ความสะอาด
ร. รักษา  สุขอนามัย
ร. รู้ทัน  สังเกตไข้ จุดแดง
ร. ระวัง  ไข้สูง เหนื่อยหอบ
บทความอัพเดทวันที่ : 2022-08-22
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com