โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
4 กลุ่ม ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก
" 4 กลุ่ม ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2021-03-04
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com