โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสจุดเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
" ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสจุดเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2021-01-27
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com