โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
" "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2018-01-13
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com