โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ตึกประสิทธ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่
" กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลมอบความสุขให้กับเด็กป่วยและบุตรหลานเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 "
รายละเอียดบทความ :

 

 
บทความอัพเดทวันที่ : 2018-01-22
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com