โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
1 มกราคม.61..กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
" นำโดย พว.จารุพักตร์ กัญจนิตานนท์และพว.วัลลภา สุวรรณพิทักษ์พร้อมทีม "
รายละเอียดบทความ :
ได้ลงหน่วยงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
พร้อมอวยพรปีใหม่...ได้พลอยทำให้พี่ๆ..ชื่นใจ
จากการสัมผ้สความสดใส เบิกบานของน้องๆ
 
บทความอัพเดทวันที่ : 2018-01-04
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com