โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
โรงพยาบาลกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.กระบี่
"ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์"
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
อัพเดทข่าวสารและกิจกรรม
พยาบาลของประชาชน
สาระน่ารู้
:: MAIN MENU
>> LINK WEBSITE
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง...
อัพเดทข่าวสารล่าสุด รพ.กระบี่
ประชาสัมพันธ์  :
สื่อวีดิทัศน์ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ ตามแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ
คลังความรู้โรงพยาบาลกระบี่
รายงานการเงินประจำเดือน  :
: 2021-10-27
รายงานการเงินประจำเดือน  :
: 2021-10-27
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
วารสารวิชาการ ของโรงพยาบาลกระบี่
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
คู่มือสนทนาภาษาอาเซียน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
:: ข่าวเปิดสอบงานราชการ